Aktualności

Wycena Medalowa Trofeów - 7 luty 2015r.

        7 lutego 2015 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyła się wycena medalowa-3wycena medalowa trofeów pozyskanych w sezonie łowieckim 2014/2015 przez myśliwych zrzeszonych w zamojskiej organizacji łowieckiej . Komisji przewodniczył autorytet w dziedzinie trofeistyki prof. Roman Dziedzic a pomagali mu: Leszek Walenda, Sebastian Kaleniuk, Robert Polski, Sławomir Lefanowicz, Jarosław Dąbrowski, Henryk Paluch, Krzysztof Momora, Grzegorz Dżugaj, Sławomir Gawryś oraz Zenon Kukułowicz. Ogółem 82 trofea łowieckie otrzymały medale z czego:parostki sarn – 47 /10 wyceniono na złoty medal/,

oręż dzika - 17 / 3 złoto /, 7 wieńców jeleni w tym 1 medal złoty, czaszka lisa – 7 /2 złoto/ oraz 4 czaszki borsuka z jedną złotomedalową. Dwa medale powędrowały też i do WILKA, a mianowicie brązowy medal za wieniec jelenia strzelonego przez Tomka Saka i medal brązowy za parostki sarny pozyskanej na naszym obwodzie 321 przez Kol. Wojtka Kawalca. Podczas tegorocznej wyceny uwagę zwraca znaczny wzrost medalowych oręży dzika oraz fakt pojawienia się większej ilości czaszek drapieżników, co wskazuje, że nasi myśliwi coraz większą wagę przywiązują właśnie do trofeistyki związanej z lisem czy borsukiem.