Aktualności

18 kwietnia 2015 - Walne Zebranie - nowe władze w WILKU

       W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyło się sprawozdawczologo-2 - wyborcze WZCK w naszym kole. Przedstawiono kolejno sprawozdania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zostały podjęte uchwały dotyczące wykonywania polowań indywidualnych i zbiorowych, zasad wydawania pozwoleń na polowania indywidualne jak też zagospodarowania tuszy pozyskanej zwierzyny. Zatwierdzono inwentaryzację w obwodach 296 i 321, plan hodowlany, plan finansowy, terminarz polowań na  sezon łowiecki. Wybrano nowe struktury władz w naszym Kole na kolejne 5 lat, które przedstawiają się następująco:

 

ZARZĄD KOŁA

Prezes Koła - Marcin Zamoyski

Łowczy - Mieczysław Bartoń

Sekretarz - Andrzej Paszkowski

Skarbnik - Maciej Kałużyński

 

KOMISJA REWIZYJNA


Józef Lichtoń - przewodniczący Komisji

Dariusz Ostaszewski - członek

Kamil Mazur - członek